top of page
312831762_633879824773981_8949059745706218577_n_edited_edited.jpg

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Szczecińskiego Chóru Chłopięcego "Słowiki" powstało w 2003 roku.

Fragment Statutu:

1. Stowarzyszenie działa wyłącznie na rzecz Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki" i celem tej działalności jest:

a) upowszechnianie i propagowanie osiągnięć muzycznych Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki",

b) gromadzenie środków finansowych w celu wspierania działalności artystycznej i statutowej Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki",

c) udzielanie wszechstronnej pomocy Szczecińskiemu Chórowi Chłopięcemu „Słowiki" w realizacji planów artystycznych i organizacyjnych,

d) nawiązywanie współpracy z życzliwymi Szczecińskiemu Chórowi Chłopięcemu „Słowiki" instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami, które mając na szczególnej uwadze rozwój muzyki naszego kraju cenią działalność Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki" w krzewieniu polskiej kultury w kraju i za granicą,

e) upowszechnianie kultury muzycznej wśród społeczeństwa,

f) kultywowanie tradycji muzycznych miasta i regionu,

g) propagowanie polskiej kultury muzycznej poza granicami kraju,

h) aktywizacja chórzystów,

i) współpraca ze stowarzyszeniami, zespołami i instytucjami

realizującymi podobne cele,

j) inspirowanie twórczości kompozytorskiej,

k) podejmowanie innych form działalności wynikających z aktualnych potrzeb społecznych.

bottom of page